solutii GDPR

 

  • combaterea riscurilor legate de amenințări cibernetice;
  • alinierea procedurilor, politicilor și documentației la cerințele GDPR ;
  • implementarea măsurilor tehnice optime.

 

Cu peste 20 de ani de experiență în consultanță, putem identifica eficient riscurile și vulnerabilitățile sistemelor informatice pe care le utilizați. Vă propunem remedii și optimizări.

Vă susținem în cursul implementării lor corecte, monitorizării și ajustării lor continue, pregătirii unui plan de continuitate și a unor rezerve de siguranță pentru datele cu care lucrați.

 

Ce facem:

 

Vă susținem pentru a reduce riscurile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea se pot concretiza prin incidente sau breșe cibernetice, plângeri ale unor persoane sau controale ale autorităților.

Vă asigurăm servicii de audit intern, pentru a evalua nivelul existent de conformare cu cerințele, training, pentru a instrui oamenii care prelucrează date cu caracter personal și consultanță, pentru a susține implementarea corectă a prevederilor GDPR.

De asemenea, după implementarea cerințelor, putem prelua rolul de responsabil cu protecția datelor (DPO), conform cerințelor art. 37-39 GDPR pentru organizația dumneavoastră.

Dintre activitățile cele mai importante, iată câteva repere:

  • Evaluarea proceselor, procedurilor, documentației și controalelor interne ale organizației dumneavoastră prin prisma conformării cu prevederile privind protecția datelor;
  • Analiza riscurilor asociate activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, recomandarea măsurilor tehnice și organizatorice de prevenire și combatere a acestora;
  • Instruirea persoanelor implicate în activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul aplicării corecte a cerințelor privind protecția datelor;
  • Monitorizarea activităților de prelucrare de date cu caracter personal și a evidențelor relevante corespunzătoare cerințelor privind protecția și securitatea informațiilor;
  • Actualizarea periodică a sistemelor de operare, măsurilor tehnice și organizatorice, politicilor și procedurilor, inclusiv transmiterea unor buletine informative periodice, conținând știri internaționale, decizii ale autorităților de supraveghere, studii de caz și exemple utile;
  • Asistență pentru implementarea procedurilor, politicilor, controalelor și măsurilor tehnice și organizatorice menite să îmbunătățească gradul de protecție a datelor cu caracter personal.

 

Cum lucrăm:

 

Am ales abordarea minuțioasă, etapă cu etapă, a tuturor aspectelor și scenariilor cunoscute. Este necesară examinarea tuturor documentelor utilizate în relațiile cu persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal și fundamentarea lor pe cel puțin unul dintre temeiurile legale recunoscute de GDPR.

Inspectăm și testăm sistemele informatice pentru identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, verificăm procedurile de lucru, măsurile tehnice și organizatorice existente, nivelul de securitate a informațiilor. Astfel, identificăm reperele și indicatorii cheie pentru parcursul optim și soluțiile cele mai eficiente pentru fiecare situație.

 

De ce să ne alegeți:

 

Amânarea unei decizii vă poate expune unor situații imprevizibile, inclusiv din punct de vedere al limitării opțiunilor în cazul unei crize. Costurile de prevenire și combatere a riscurilor, de pregătire a unui plan de acțiune și de instruire a angajaților, vor fi mereu mai reduse decât costurile unui dezastru.

Lucrăm eficient, simplu și rapid, cu cea mai mare atenție pentru calitate. Ne concentrăm asupra dorințelor dumneavoastră și ale clienților pe care doriți să-i atrageți și să-i mențineți alături. Ne dezvoltăm împreună și vrem să știm că avem parteneri mulțumiți, care ne recomandă din toată inima.

Pentru a îmbunătăți protecția datelor cu caracter personal, am dedicat pregătirii continue un volum considerabil de timp. Permanent, apar informații noi, fie despre vulnerabilități detectate, fie despre incidente cibernetice, fie despre sancțiuni ale autorităților pentru nerespectarea reglementărilor.

Pentru a vă pune la dispoziție soluțiile potrivite, este necesar să discutăm detaliat despre activitățile pe care le desfășurați, măsurile tehnice și organizatorice pe care le-ați implementat până acum, obiectivele dumneavoastră pe termen lung, prioritățile și preferințele dumneavoastră.

Așa procedăm cu fiecare partener, construind relații de încredere, bazate pe integritate și promptitudine, comunicare deschisă permanentă și servicii la nivelul impus de certificările pe care le-am obținut de la ANC și alte instituții și organizații specializate.

Ne putem cunoaște ușor. Vă invităm să utilizați datele de contact pentru a trimite solicitarea dumneavoastră legate de conformarea cu cerințele GDPR. Astfel, faceți primul pas către obiectivele dumneavoastră.

 

Sunați-ne acum la 0727 077 111!