Acest site funcționează fără cookies, în deplină libertate de răsfoire a paginilor, respectându-vă opțiunile și intimitatea. Orice site poate fi verificat folosind http://www.cookie-checker.com/.  Pentru informare, prevederile aplicabile și în România pot fi citite aici: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

Totuși, nimic nu poate fi garantat pe Internet, vă rugăm să vă luați măsurile adecvate de protecție: actualizați-vă permanent sistemele informatice, platforma de operare, programele folosite, inclusiv pentru a preveni accesul neautorizat, instalarea unor viruși sau alte incidente de securitate.

Atât cât ne stă în putință, evităm colectarea de date personale. Eventualele date de contact pe care ni le transmiteți prin email vor fi securizate conform GDPR, fără a fi retransmise către terți. Le vom utiliza strict pentru scopul pentru care ni le încredințați și pentru o perioadă limitată de timp, de cel mult 6 luni.

This website operates FREE of cookies, from all pages, considering your options and privacy. Any site can be checked using  http://www.cookie-checker.com/.  For your information, applicable provisions for România can be accessed here: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

Nevertheless, nothing can be guaranteed over the Internet, please be cautios and: update your IT system, software, including firewalls, in order to prevent viruses, unauthorized access or otner security incidents.

As much as we can, we avoid collecting personal data. Whenever you send us your contact details through email, we will secure them according to GDPR, without sending them to any other third parties. We will use them strictly for the purpose you provide your personal data and for a limited period of time, of maximum 6 months.