Ce teme de training pot fi abordate?

Sesiunile de instruire formală prin training susținut de specialiști contribuie la creșterea valorii individuale pentru fiecare membru al organizației. Împreună, prin îmbunătățirea coeziunii interne, însăși organizația va câștiga mai mult decât suma creșterilor individuale, prin impactul și energia acumulată, care constituie resurse inestimabile pentru propulsie către obiectivele vizate.

Beneficiați de cunoștințele, abilitățile și experiența formatorilor Trusteos în principalele teme de training pe care le puteți aborda cu succes:

 • Informarea și pregătirea personalului pentru asigurarea conformității cu reglementări, cerințe, norme și standarde specifice, aplicabile organizației,
 • Îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor dumneavoastră,
 • Dezvoltarea organizației,
 • Consolidarea profesională a oamenilor din organizația dumneavoastră;
 • Îmbunătățirea abilităților personale de comunicare;
 • Creșterea aderenței la valorile, misiunea și obiectivele organizației;
 • Colaborarea constructivă la definirea unor priorități noi, direcții de dezvoltare și previziuni cu un grad ridicat de precizie;
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor sociale, de interacțiune, construire de relații sincere, influență;
 • Dobândirea unor abilități și competențe profesionale noi, utile și adecvate tendințelor și cerințelor pieței;
 • Explorarea surselor de probleme identificate în percepția participanților la training și eliminarea cauzelor acestora;
 • Ierarhizarea și recompensarea performanțelor obținute prin utilizarea resurselor cu randament superior;
 • Antrenarea reacțiilor rapide în situații neprevăzute pentru recuperarea după incidente (reclamații, daune, etc.);
 • Dezvoltarea capacității de planificare, organizare și administrare eficientă a timpului, resurselor și activităților curente;
 • Prioritizarea acțiunilor, structurarea și sistematizarea procedurilor și proceselor din zona de responsabilitate;
 • Responsabilizarea, asumarea deciziilor și delegarea internă pentru îndeplinirea sarcinilor;
 • Adoptarea inovațiilor și progreselor, inclusiv din alte domenii de activitate și adaptarea lor pentru a crește aportul echipei de vânzări la eficiența organizației.

Nevoile de training

Nevoile de training ale organizației pot fi analizate și bugetate. Atingerea obiectivelor poate fi finanțată cu resurse externe, chiar cu fonduri nerambursabile, accesibile prin programe și acțiuni specifice pentru dezvoltarea resurselor umane.

Participarea la sesiuni de pregătire informală poate fi percepută ca o bonificație meritată, ca o investiție în capitalul uman, ca o formă de apreciere a contribuției la rezultate, ca un mijloc de reducere a costurilor generate de fluctuația de personal, de situațiile conflictuale interne sau cu vizitatori nemulțumiți.