audit GDPR

Prin serviciile de audit GDPR, vă punem la dispoziție evaluarea independentă și obiectivă a situației în care se află organizația dumneavoastră. Experții noștri vă oferă experiență și calitate confirmată de certificările multiple ANC și de conformitatea cu ISO 27001:2018.

Implementarea corectă a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal în cursul activităților de prelucrare poate fi verificată cu instrumente profesionale, dedicate soluțiilor optime.

Identificarea cu acuratețe a eventualelor discrepanțe și deficiențe poate fi esențială, în vederea reducerii riscurilor și prevenirii situațiilor neplăcute. Pot fi evitate posibile consecințe grave, datorate unor lipsuri, unor neglijențe sau unor acțiuni rău intenționate. Constatarea permite remedierea problemelor, aplicarea prioritară a anumitor măsuri, instruirea eficientă a oamenilor și reducerea costurilor.

Raportul de audit GDPR va include constatări și recomandări privind introducerea unor măsuri tehnice și organizatorice menite să îmbunătățească nivelul de adecvare la cerințele normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile vor fi prezentate sub forma unui plan de acțiuni menite să răspundă obiectivelor inițiale ale demersurilor dumneavoastră, cu identificarea și prioritizarea eficientă a etapelor.

Serviciile de audit de care veți beneficia:

 • Analiza aspectelor care țin de procedurile implementate in interiorul societății pentru protecția datelor cu caracter personal;
 • Urmărirea activităților departamentelor din cadrul societății în vederea identificării posibilelor breșe de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Studierea documentelor interne revizuite din perspectiva respectării GDPR;
 • Verificarea registrelor de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal.

Vor fi examinate procedurile, operațiunile și activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal din perspectiva conformității cu cerințele RGPD, astfel:

 • Identificarea eventualelor erori, omisiuni sau gestiuni defectuoase;
 • Clasificarea riscurilor constatate, care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate, din punct de vedere al prevederilor GDPR privind integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și actualitatea acestora;
 • Verificarea capacității continue de prevenire și răspuns la eventualele incidente de securitate privind datele cu caracter personal prelucrate;
 • Studierea evaluărilor de impact (DPIA) efectuate și fundamentarea deciziilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din perspectiva prevederilor GDPR privind temeiul legal, scopul prelucrării, limitarea la strictul necesar al volumului de date și durata prelucrării, securizarea începând cu momentul conceperii și implicită a datelor cu caracter personal;
 • Evaluarea funcționalității măsurilor tehnice și organizatorice existente, precum și a procedurilor și proceselor operaționale, pentru protecția datelor cu caracter personal;
 • Urmărirea modalităților de monitorizare a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, a nivelului de instruire a personalului implicat în astfel de activități și de comunicare a Beneficiarului cu persoanele vizate, în cazul unor solicitări privind exercitarea drepturilor, în cazul apariției unor reclamații sau plângeri, în cazul unor incidente și în alte situații, precum și de comunicare cu ANSPDCP;
 • Semnalarea eventualelor slăbiciuni și deficiențe, vulnerabilități și disfunctionalități care pot afecta protecția datelor cu caracter personal;
 • Propunerea de măsuri corective și soluții de remediere pentru problemele și riscurile identificate și clasificate.

Vă invităm să ne contactați, pentru a explora oportunitățile de colaborare, în beneficiul dumneavoastră!