consultanță și training GDPR

După ce beneficiați de consultanță GDPR asigurată de experți cu o activitate îndelungată și rezultate tangibile, recomandările vor fi materializate rapid în transformări ale performanțelor realizate din perspectiva eficienței utilizării resurselor disponibile printr-o implementare eficientă.

Cunoștințele puse la dispoziția dumneavoastră au valoare certificată de atestate profesionale. Astfel, activitățile încep cu specificul contextului în care vă desfășurați activitatea.Derularea etapelor principale descrise mai jos determină parcursul și complexitatea soluțiilor pe care vi le vor implementa consultanții noștri:

  • Documentația specifică GDPR;
  • Documentația operațională relevantă;
  • Conformarea proceselor specifice;
  • Activarea controalelor necesare pentru asigurarea securității datelor.

Planul de acțiuni va avea la bază recomandările consemnate de consultanții noștri. Prioritatea va fi stabilită împreună cu dumneavoastră. Măsurile tehnice și organizatorice vor avea în vedere optimizarea utilizării resurselor existente. Ordinea implementării va fi determinată de prioritățile dumneavoastră.

Serviciile de implementare GDPR au un impact major asupra activităților dumneavoastră. Veți îmbunătăți capacitatea funcțională a companiei, atractivitatea pentru clienți și competitivitatea. Calitatea serviciilor contribuie la consolidarea gradului de conformare cu cerințele de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate. Veți face față mai bine solicitărilor venite de la clienți și eventualelor incidente de securitate.

Veți beneficia de repere și informații actualizate, proceduri și politici bine definite și funcționale. Veți avea o evidență completă și corectă a operațiunilor de prelucrare de date personale pe care le derulați. Veți putea monitoriza și ajusta în timp real activitățile implicate în procese de prelucrare a datelor.

Pentru o propunere personalizată, vă invităm să ne contactați.