DPO pentru dumneavoastră

DPO

Un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO) de încredere pentru dumneavoastră

Aici puteți găsi soluții pentru nevoile dumneavoastră specifice protecției datelor personale, cu ajutorul unui DPO competent. Într-o manieră transparentă, cu o abordare profesionistă și un stil eficient, veți beneficia de:

  • informații privind obligațiile impuse de conformarea cu cerințele GDPR și ale celorlalte reglementări relevante privind protecția datelor personale;
  • asistență privind măsurile de implementare necesare conform prevederilor legale, inclusiv legate de administrarea activităților interne de prelucrare a datelor personale, cu recomandări privind efectuarea testelor de impact asupra confidențialității acestora (DPIA);
  • consiliere, training periodic al personalului și evaluări interne periodice.

Vă vom reprezenta ca punct de contact pentru autorități și pentru persoanele ale căror date personale sînt prelucrate de organizația dumneavoastră (angajați, clienți, etc.).

Cunoștințele și abilitățile unui DPO competent

Veți obține confirmarea cunoștințelor și abilităților noastre relevante, dobândite, dezvoltate și atestate prin cursuri, sesiuni de training și testări, aplicații practice și mărturii ale clienților. Vom discuta interpretările privind implementarea corectă a cerințelor GDPR, precum și alinierea cu bunele practici specifice domeniului dumneavoastră de activitate.

Veți beneficia de asistența noastră menită să prevină, reducă sau reacționeze la riscuri, diminuând frecvența incidentelor și potențialele daune până la cel mai redus nivel acceptabil. Vom comunica permanent, actualizând informațiile specifice, pregătirea angajaților și recomandările pentru adaptarea mecanismelor de prevenire a riscurilor.

Vă vom susține pentru a răspunde solicitărilor de la persoanele vizate de activitățile de prelucrare a datelor personale pe care le derulați, precum și de la autoritățile relevante, atunci când va fi nevoie. Vom corela cerințele normelor GDPR cu cele privind reglementări speciale care vi se aplică. Veți beneficia de consiliere pe toată durata relației noastre.

Vom urma proceduri adecvate de sistematizare și monitorizare a proceselor și vom depune eforturi în conformitate cu capacitatea noastră maximă și cele mai bune aptitudini și cunoștințe pentru a vă furniza servicii de încredere, consistente și eficiente. Contactați-ne acum!