GDPR: despre consimțământ

GDPR consimțământ

Consimțământul este menționat în GDPR de aproximativ șaptezeci de ori.  ca temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Articolul 4 al Regulamentului UE 679/2016 îl definește, iar articolul 6 îl consacră printre condițiile de legalitate a prelucrării.

Totuși, primele mențiuni ale consimțământului apar încă din preambulul Regulamentului UE 679/2016 (GDPR). Punctele 32, 33, 38 descriu câteva dintre modalitățile de colectare și validare ale consimțământului.

De asemenea, punctul 40 din preambul menționează că „Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, aceasta ar trebui efectuată pe baza consimţământului persoanei vizate sau în temeiul unui alt motiv legitim, prevăzut de lege, fie în prezentul regulament, fie în alt act din dreptul Uniunii sau din dreptul intern, după cum se prevede în
prezentul regulament, inclusiv necesitatea respectării obligaţiilor legale la care este supus operatorul sau necesitatea de a executa un contract la care persoana vizată este parte sau pentru a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract, la solicitarea persoanei vizate
.”

Conform punctului 42 din preambul, „În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, operatorul ar trebui să fie în măsură să demonstreze faptul că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru operaţiunea de prelucrare. În special, în contextul unei declaraţii scrise cu privire la un alt aspect, garanţiile ar trebui să asigure că persoana vizată este conştientă de faptul că şi-a dat consimţământul şi în ce măsură a făcut acest lucru.”

Mai mult, consimțământul este insuficient în cazul existenței unui dezechilibru între părți, conform punctului 43. Este esențială exprimarea liberă a acestui consimțământ, fiind prioritare drepturile și libertățile individuale, în limitele legii, fără apariția unor prejudicii.

Punctul 50 cuprinde o descriere extinsă a necesității și proporționalității măsurilor legale de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul protejării unor obiective importante de interes public general. De asemenea, în punctul 51, nevoile specifice și exprimarea explicită a consimțământului primesc importanță deosebită.

Consimțământul mai este menționat în punctele 54, 65, 68, 71, 111, 112, 155, 161 și 171 ca exemple de situații și cazuri distincte de utilizare a acestui temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ( cum ar fi în relațiile de muncă).

Condiții pentru consimțământ – ghid

Drepturile persoanelor vizate acoperă o zonă vastă, fiind prevăzute și exemplificate, ca norme de conduită necesare, inclusiv procedurile acceptate în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal. Având în vedere complexitatea, a fost publicat inclusiv un „Ghid al consimțământului”, cu exemple și comentarii provenind de la experți și de la reprezentați ai autorităților de reglementare.

Acest ghid detaliază modul în care este necesar să se înțeleagă și să se aplice prevederile articolelor 7, 8 și 9 referitoare la condițiile privind consimțământul. De asemenea, beneficiază de atenție specială drepturile persoanelor vizate, conform articolelor 13, 14, 17, 18, 20 și 22, inclusiv posibilitatea de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Astfel, atunci când există temei derivat din obligații legale, din necesitatea executării unui contract, din exercitarea unei autorități publice, din apărarea intereselor vitale ale unei persoane sau din motive legitime, consimțământul nu mai este necesar.

De asemenea, atunci când este nevoie de consimțământ, el este informat, diferențiat, explicit, liber, specific, clar și poate fi oricând retras, fără consecințe negative. Lipsa unei acțiuni nu reprezintă un consimțământ valabil, la fel nici bifarea prealabilă a unor opțiuni în sensul acceptării anticipate a unor condiții și termeni contractuali, inclusiv prin mijloace electronice.

În cele din urmă, este necesară probarea de către operator a existenței consimțământului într-o formă înregistrată, fie în scris, fie oral, fie digital sau în altă formă valabilă, înainte ca prelucrarea datelor cu caracter personal să înceapă.

În orice situație, când simțiți nevoia unui mic ajutor, vă invităm să apelați la experții noștri! Ne puteți contacta ușor, pentru a beneficia de susținerea unor specialiști care vă ascultă!