Consultanță GDPR

servicii GDPR

Valoarea implementării corecte a cerințelor GDPR constă în:

  • Prevenirea pierderilor generate de prelucrarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal și reducerea costurilor de restabilire;
  • Creșterea încrederii și fidelității clienților, îmbunătățirea și prelungirea relațiilor cu aceștia, generarea de recomandări;
  • Diminuarea riscurilor de incidente cibernetice, de blocaje în activitate, nemulțumiri, reclamații și sancțiuni determinate de lipsa măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor.

Credem că putem contribui cu serviciile noastre de consultanță GDPR, audit intern, training și DPO la obținerea unor beneficii imediate pentru dumneavoastră.

Rezultatele palpabile au la bază integritatea, pregătirea noastră temeinică și informarea constantă. Sortăm calitativ cele mai bune soluții noi privind protecția datelor, anticipăm evoluțiile și contribuim la adaptarea eficientă a fiecărui client la contextul specific.

Nevoia de consultanță și training se asociază unor căutări pentru confirmarea independentă a unor ipoteze proprii, insuficient testate sau lipsite de o minimă previzibilitate dorită. În astfel de situații, se apelează la consultanți specializați, cu experiență în domeniu, care au văzut astfel de exemple, au testat și pot împărtăși concluzii valoroase. Veți putea economisi timp și resurse, făcând alegerea potrivită, benficiind de o opinie obiectivă și avizată, concretizată într-o implementare corectă.

Pentru o consultanță eficientă, este necesar schimbul complet și corect de informații. De asemenea, este nevoie de o pregătire a terenului pe care se va derula testarea. se vor studia condițiile și circumstanțele în care se vor derula experimentul, pregătirea și simularea, decisive pentru alegerea uneia dintre variantele disponibile.

Aplicarea unui plan de acțiune presupune consiliere din partea unor persoane total independente, pentru a contribui constructiv, cu opinii „la rece”. Argumentele și observațiile pertinente vor reduce riscurile, vă vor ajuta să depistați și să eliminați erorile, să corectați abaterile. Consultanții vor recomanda soluțiile optime.

Training

Nevoia de training poate fi asociată cu dorința de progres. Utilitatea serviciilor de training este demonstrată de mediul concurențial, în care cei mai bine pregătiți ocupă poziții de lideri. Resursele financiare nerambursabile puse la dispoziție în acest scop inclusiv prin programele UE au valoare consistentă.

Pe lângă îmbunătățirea prestațiilor profesionale și performanțelor ridicate, investițiile în perfecționarea angajaților prin training reduc fluctuațiile de personal, armonizează metodele de lucru și contribuie semnificativ la o atmosferă benefică în echipă. Scad riscurile de accidente și incidente, reducând implicit eventualele pagube derivate din astfel de situații.

Prin training, este stimulată creativitatea, prin încurajarea colaborării constructive, stimularea încrederii în propriile abilități și cunoștințe, consolidarea respectului de sine și pentru cei din jur. Sesiunile organizate au avantajul că pot coordona și direcționa informațiile în funcție de prioritățile companiei, în mod flexibil și în armonie cu nevoile individuale.

Oamenii susținuți constant prin sesiuni de training periodice fac față mai bine situațiilor neprevăzute, reacționează mai eficient în cazul unor crize, se adaptează mai repede la evoluții și schimbări radicale. Clienții apreciază mai mult firmele care investesc în programe de training dedicate angajaților.

Cine este mai eficient, un angajat care beneficiază de training sau unul care lucrează după ureche? Riscurile legate de situații neplăcute, incidente, pierderi sau blocaje majore pot fi substanțial reduse prin programe de training dedicate unor teme prioritare.

Implementarea corectă a unor reguli noi necesită informații cuprinzătoare, înțelese și aplicate în mod adecvat și uniform, la nivelul întregii organizații. Sesiunile de training pot include exemple practice, exerciții și testarea nivelului de asimilare a informațiilor transmise.

Audit

Deseori, sesiunile de training și serviciile de consultanță urmează unui audit intern inițial. Acesta este destinat evaluării unei situații, prin urmărirea unor indicatori specifici, conveniți în prealabil. Astfel, în funcție de constatări, vor fi determinate cele mai importante aspecte pe care le vor avea în vedere atât sesiunile de training, cât și serviciile de consultanță.

Folosind instrumente specifice, prin audit vor fi extrase concluzii și vor fi emise recomandări utile, pentru îmbunătățirea situației față de constatările inițiale. Practic, raportul de audit va pregăti atât tematica și obiectivele prioritare ale sesiunilor de training, cât și soluțiile pe care beneficiarul și le dorește, în funcție de importanța lor sau de gradul de risc.

Independența furnizorului serviciilor de audit este esențială pentru identificarea unor soluții reale, în mod eficient și obiectiv. Tratarea formală sau superficială a unor aspecte poate ascunde riscuri și deficiențe majore, care pot pericilita sau chiar compromite activitatea unei organizații, cu consecințe serioase, pe termen lung.

DPO

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) veghează la aplicarea corectă a normelor privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Întrucât activitățile au complexitate ridicată, este necesară îmbinarea unor cunoștințe temeinice din mai multe domenii, atât de natură juridică, precum și de natură tehnică și organizatorică.

De asemenea, este necesar ca responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal să comunice eficient, având abilități în acest sens, pentru a răspunde solicitărilor persoanelor vizate, pe de o parte, și pentru a transmite informații utile în organizație și în relațiile cu autoritățile relevante.

Veți putea beneficia de serviciile descrise mai sus în condiții optime, personalizate pe baza nevoilor dumneavoastră. Mai întâi, vă invităm să purtăm o discuție introductivă, să ne cunoaștem reciproc și să evaluăm împreună oportunitățile de colaborare. Pentru rezultate optime, lucrăm cu un număr restrâns de organizații, cărora le furnizăm cele mai bune servicii, asigurate de experții noștri, acreditați ANC ca formatori, auditori și DPO.

Vă invităm să ne contactați pentru a beneficia de susținerea noastră dedicată aplicării prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.