Teme de training

teme de training

Ce teme de training pot fi abordate?

Sesiunile de instruire formală prin training susținut de specialiști contribuie la creșterea valorii individuale pentru fiecare membru al organizației. Împreună, prin îmbunătățirea coeziunii interne, însăși organizația va câștiga mai mult decât suma creșterilor individuale, prin impactul și energia acumulată, care constituie resurse inestimabile pentru propulsie către obiectivele vizate.

Beneficiați de cunoștințele, abilitățile și experiența formatorilor Trusteos în principalele teme de training pe care le puteți aborda cu succes: îmbunătățirea eficienței marketingului dumneavoastră, creșterea vânzărilor și consolidarea profesională a oamenilor din organizația dumneavoastră.

Training pentru îmbunătățirea eficienței marketingului dumneavoastră:

 • Generarea unui număr mai mare de solicitări pentru produsele și / sau serviciile dumneavoastră;
 • Diversificarea mijloacelor de promovare, abordărilor și instrumentelor utilizate;
 • Prospectarea eficientă a pieței;
 • Studierea concurenței și a tendințelor pieței;
 • Profilarea corectă a potențialilor clienți;
 • Identificarea profilului clientului ideal;
 • Promovarea prin canalele selectate după criterii de relevanță determinate în conformitate cu preferințele publicului țintă;
 • Stimularea comunicării și cooperării dintre oamenii de marketing și cei de vânzări pentru editarea unor materiale de prezentare adecvate la nevoile și prioritățile clienților, obținerea și transmiterea de feedback, impresii și testimoniale de la clienți;
 • Selectarea calitativă a informațiilor utile din volumul de date acumulat din activitățile obișnuite.

Training pentru creșterea vânzărilor:

 • Îmbunătățirea coeziunii echipei prin relaționare internă cu încredere ridicată;
 • Consolidarea încrederii în propriile forțe, cunoștințe și abilități;
 • Însușirea modului de utilizare a indicatorilor de performanță, sistemelor de urmărire a parcursului optim al produselor/serviciilor, CRM și alte instrumente interne implementate;
 • Culegerea de informații, idei și propuneri de la clienți în perspectiva extinderii portofoliului de produse și/sau servicii, în funcție de tendințe;
 • Identificarea și influențarea factorilor determinanți pentru luarea deciziilor de cumpărare;
 • Creșterea ratei de conversie a solicitărilor în vânzări;
 • Încurajarea abordărilor pro-active pentru anticiparea obiecțiilor;
 • Dezvoltarea unor relații benefice cu clienții după încheierea unei vânzări;
 • Întreținerea aspectelor pozitive ale relațiilor cu clienții;
 • Rezolvarea eficientă a eventualelor nemulțumiri și reclamații;
 • Optimizarea fluxurilor și proceselor aferente vânzărilor prin alocarea oamenilor în pozițiile adecvate;
 • Prevenirea și diminuarea riscurilor de retragere a clienților;
 • Asimilarea unor tehnici de negociere eficiente.

Training pentru consolidarea profesională

 • Îmbunătățirea abilităților personale de comunicare;
 • Creșterea aderenței la valorile, misiunea și obiectivele organizației;
 • Colaborarea constructivă la definirea unor priorități noi, direcții de dezvoltare și previziuni cu un grad ridicat de precizie;
 • Dezvoltarea abilităților și competențelor sociale, de interacțiune, construire de relații sincere, influență;
 • Dobândirea unor abilități și competențe profesionale noi, utile și adecvate tendințelor și cerințelor pieței;
 • Explorarea surselor de probleme identificate în percepția participanților la training și eliminarea cauzelor acestora;
 • Ierarhizarea și recompensarea performanțelor obținute prin utilizarea resurselor cu randament superior;
 • Antrenarea reacțiilor rapide în situații neprevăzute pentru recuperarea după incidente (reclamații, daune, etc.);
 • Dezvoltarea capacității de planificare, organizare și administrare eficientă a timpului, resurselor și activităților curente;
 • Prioritizarea acțiunilor, structurarea și sistematizarea procedurilor și proceselor din zona de responsabilitate;
 • Responsabilizarea, asumarea deciziilor și delegarea internă pentru îndeplinirea sarcinilor;
 • Adoptarea inovațiilor și progreselor, inclusiv din alte domenii de activitate și adaptarea lor pentru a crește aportul echipei de vânzări la eficiența organizației.

Nevoile de training

Nevoile de training ale organizației pot fi analizate și bugetate. Atingerea obiectivelor poate fi finanțată cu resurse externe, chiar cu fonduri nerambursabile, accesibile prin programe și acțiuni specifice pentru dezvoltarea resurselor umane.

Participarea la sesiuni de pregătire informală poate fi percepută ca o bonificație meritată, ca o investiție în capitalul uman, ca o formă de apreciere a contribuției la rezultate, ca un mijloc de reducere a costurilor generate de fluctuația de personal, de situațiile conflictuale interne sau cu clienți nemulțumiți.